Šlechtická sídla u vlastnického kostela…

Dnes je zřejmě nejčastěji uváděným příkladem sídla příslušníka drobné šlechty je Bedřichův Světec u Mostu. Ve 30. letech 13. století současně s kostelem zasvěcenému sv. Jakubu Většímu vznikla stavba. Jakýsi obytný areál, skládající se ze dvou do skalního podloží zahloubených objektů. Jeden z nich měl zřejmě hospodářskou funkci, druhý byl snad obytný.

Podobné stavby bychom u kostelů našli snad všude. Myslím u tzv. vlastnických kostelů.

Já jsem snad viděl něco obdobného u kostela Nanebevzetí P. Marie v Březníku. Šli jsme tehdy na výlet, byla tedy sobota nebo neděle…a výkopy byly za plotem. Mazanice na výkopcích byly patrné…měl jsem vše lépe nafotit…dnes mám trochu výčitky. Možná tam to sídlo bylo, možná ne.

Jedná se o románský kostel postavený ve dvou časově blízkých etapách dvanáctého století. Nejprve snad byl zbudován presbytář s plochostropou lodí, pak byla přistavěna věž pravděpodobně s dřevěným patrem zvonice. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bedřichúv světec, archeologický výzkum…
Březník, kostel Nanebevzetí P. Marie.
Zobrazení: 1