Klášter cisterciáků ve Velehradě

K prvopočátkům velehradského kláštera se patrně vztahuje rozhodnutí generální kapituly cisterciáckého řádu z roku 1204, vydané na základě žádosti olomouckého biskupa Roberta. Opatům klášterů v Ebrachu a v Nepomuku bylo nařízeno provést prohlídku místa, kde měl být nový klášter zřízen. Podle olomouckého rukopisu Granum cathalogi, byla fundace společným dílem biskupa Roberta a moravského markraběte Vladislava Jindřicha.

Konvent, vedený opatem Thizelinem, přišel na Velehrad v listopadu 1205 ze západočeských Plas. Z již zmíněného olomouckého pramene se dovídáme, že klášter byl z místa prvotního založení přenesen jinam, kde teprve vznikly jeho „podivuhodné“ budovy. Listinami z roku 1220 prokázali klášteru přízeň olomoucký biskup Robert i král Přemysl Otakar I. Když v roce 1222 markrabě Vladislav Jindřich zemřel, byl na Velehradě pochován.

V roce 1228 byl klášterní kostel na Velehradě vysvěcen za přítomnosti Přemysla Otakara I.Jeho manželky Konstancie a syna, moravského markraběte Přemysla. Jsme o tom zpraveni panovníkovým privilegiem, vydaným při této příležitosti klášteru 27. listopadu 1228. V dlouhém seznamu svědků, kteří jsou na konci této listiny jmenováni, figurují na čelných místech nitranský biskup Jakub, opat kláštera v rakouském Zwettlu Heinrich, plaský opat Sigebert, třebíčský opat Arnold aj.

Co tam hledali? A hledali tam něco? Zatím nevíme. Ale divil bych se, kdyby nahledali.

A také tam někde musí být prvotní cihelna. Klášter byl postaven z cihel…

Já jsem vše viděl z ptačí perspektivy, je to lepší, než půdorys…

Tam byli úplně mimo tehdejší civilizaci. To jsem si taká lépe douvědomil.

http://kralovskedilo.ktf.cuni.cz/mapa/Velehrad-%E2%80%93–Klaster-cisterciaku

https://www.zamek-buchlovice.cz/cs/tipy-na-vylet/1467-putovani-za-zlatou-ruzi

Klášter, tedy jeho barokní část zjevně využívá pozdněstředověké opevnění…

Zobrazení: 0