Husitské projektily

Nejznámější středověký vojenský obléhací tábor. Jeho vznik můžeme na základě kronikářských záznamu spojit s událostmi ze zimy na přelomu roku 1420 a 21, kdy vojsko Pražanů královský hrad oblehlo a dobylo. V roce 1952 a 1953 zde pod vedením Zoroslavy Drobné z Národního muzea proběhl zatím jediný nevelký archeologický výzkum. Historie tábora je dnes stručně připomenuta na panelu naučné stezky směřující přes tábor k Novému hradu.

Je zajímavé, že projektily jsou, pokud vím válcového tvaru, u Nového hradu u moravského Adamova, kde se podobná událost odehrála v roce 1469, se povedlo najít jen jeden projektil, jenž byl koulí. Co mají detektoráři, nevím…

http://www.praha-archeologicka.cz/p/297?page=3

Zobrazení: 0