Jak to viděl Fynes Moryson

Fynes Moryson (nebo Morison) (1566 – 12. února 1630) strávil většinu desetiletí 90. let 16. století cestováním po evropském kontinentu a zemích východního Středomoří. Napsal o tom později ve svém mnohasvazkovém Itineráři, díle cenném pro historiky jako obraz společenských poměrů existujících v zemích, které navštívil.

Moryson byl synem Thomase Morysona, gentlemana z Lincolnshire, který byl členem parlamentu za Grimsby v Lincolnshire. Fynes Moryson byl vzděláván v Peterhouse v Cambridge a po absolvování tam získal stipendium pro další studium. Od května 1591 do května 1595 Moryson cestoval po kontinentální Evropě za specifickým účelem pozorování místních zvyků, institucí a ekonomiky. Dělal si písemné poznámky. Od počátku roku 1596 do poloviny roku 1597 cestoval za stejným účelem do Jeruzaléma, Tripolisu, Antiochie, Aleppa, Konstantinopole a Kréty.

V roce 1600 byl Moryson jmenován osobním tajemníkem lorda Mountjoye, který byl hlavou vlády a vrchním velitelem korunní armády v Irsku, tehdy bojujícího proti Tyronově povstání. Jeden z Morysonových bratrů Sir Richard Moryson také zastával v Irsku jmenování vlády na vyšší úrovni. Když povstání v roce 1603 skončilo, Moryson a Mountjoy se oba vrátili do Anglie. Moryson zůstal Mountjoyovým tajemníkem až do Mountjoyovy smrti v roce 1606. Později Moryson napsal knihu o vojenských a vládních záležitostech Irska během let, kdy tam byl s Mountjoyem.

Před nějakou dobou vyšel u nás a zrova jeho zápisky po ránu čte pan Navrátil na Vltavě…je to poučné.

V roce 1617 vydal Moryson první tři díly Itineráře: Obsahuje jeho deset let cestování po dvanácti panstvích Německa, Čech, Švýcarska, Nizozemska, Dánska, Polska, Itálie, Turecka, Francie, Anglie, Skotska a Irska. Itinerář měl původně sestávat ze čtyř nebo pěti svazků. Za jeho života byly vydány pouze tři svazky, které byly přerušeny uprostřed exposé. Moryson musel překládat své texty z latiny, aby našel větší publikum. Čtvrtý svazek, navazující na předchozí argument, ale psaný v angličtině od počátku, byl licencován pro tisk v roce 1626. Zřejmě nebyl nikdy vytištěn. Je zachována v rukopise v knihovně Corpus Christi College v Oxfordu. V roce 1903 vydala Sherratt & Hughes většinu čtvrtého dílu, který byl přepsán Charlesem Hughesem a publikován pod názvem „Shakespearova Evropa: Nepublikované kapitoly itineráře Fynese Morysona. ze 16. století“. Svazky I, III a IV Morysonova itineráře pokrývají primárně kontinentální Evropu a sekundárně osmanské země, přičemž svazek I jsou cestovní vyprávění z let 1591 až 1598 a svazky III a IV tvoří tematický „Diskus o cestování“ zahrnující témata geografie, zvyky, móda, náboženství a politické instituce. Posledně jmenovaný má také rozsáhlý materiál o zvycích a institucích v Irsku a stručnější články o Anglii a Skotsku a Irsku, které bylo podle autora potřeba zpracovat. Svazek II, na druhé straně, je věnován rebelským hnutím v Irsku od roku 1599 do roku 1603.

Někdy je Moryson zaujatý a nespolehlivý informátor. Jeho životopisec Charles Hughes říká, že „měl rozumnou dobročinnost pro všechny muže, kromě Turků a irských kněží“, což je další způsob, jak říci, že měl předsudky vůči Turkům a irským kněžím a je to chabý zdroj informací o nich. Jeho antipatie k irským kněžím lze ilustrovat satirickým veršem v jeho Itineráři, ve kterém se říká, že Irové sužují „čtyři odporná zvířata“: vši, krysy, kněží a vlci.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fynes_Moryson
https://vltava.rozhlas.cz/cesta-do-cech-z-renesancnich-cestopisu-anglicana-fynese-morysona-8786896
Zobrazení: 0