STAROBRNĚNSKÁ 2-4 A ŠPRCKY

Před mnoha lety probíhal archeologický výzkum na parcele domu Starobrněnská 2-4 v Brně. Mimo jiné, zde má počátek můj zájem o středověké a vlastně i mladší domy všeho druhu, jsme zde odkryli jakýsi recentní kanálek.

V kanálku bylo obrovské množství prezervativů. Situace nebyla, pokud si dobře pamatuji, nijak dokumentována. Nebyla pořízena jediná fotografie, šetřilo se. Dnes je to naprosto nemyslitelné…stával tam kdysi vykřičený dům? Tato otázka mne už delší dobu pronásleduje…

Zobrazení: 0