Mladý vůl je jedlý, starý vůl je Nejedlý…

tak se to u nás doma říkalo…Myslím, že se jedná o zářný případ politického zblbnutí nebo senilismu…tak zase, co o inkriminovaném období píše Wikipedie…

Nejedlého poúnorové působení v oblasti kulturní politiky je chápáno negativně. Nadále prosazoval dílo Bedřicha Smetany, blokováním pramenů, na nichž chtěl pracovat sám, však de facto brzdil smetanovský výzkum. Zároveň bránil propagaci Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, podílel se na perzekuci Václava Talicha a Pavla Štěpána. Společně s Gottwaldem inicioval Jiráskovskou akci (10. listopadu 1948), masové vydávání spisů Aloise Jiráska v poupravené verzi. Všeobecné zpřístupnění kvalitních klasických děl starší české literatury bylo jistě záslužné – (není bez zajímavosti, že na prosazování Jiráska měl finanční zájem, neboť za vydávání jeho děl dostával tantiémy, na druhé straně je dlužno připomenout, že v roce 1926 odmítl finanční odměnu ze státní ceny za druhý díl smetanovské monografie s tím, aby částka byla poskytnuta na prospěšnější věci), ale šlo ruku v ruce s odsuzováním předválečné moderní tvorby a s propagací tendenčního socialistického realismu. Nejedlý zdaleka netvořil kulturní politiku KSČ sám (velký vliv měli zejména Václav Kopecký, Gustav Bareš, Ladislav Štoll i další), jako ministr kultury a „zasloužilá autorita“ nesl výrazný podíl na tehdejším ustrnutí literární, hudební a divadelní tvorby.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Nejedl%C3%BD
Zobrazení: 0