Kostel svatého Petra a Pavla je římskokatolický chrám v Mikulovicích v okrese Znojmo. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Jde o jednolodní stavbu vystavěnou pravděpodobně ve 3. čtvrtině 13. století. Patrně ve 14. století byla loď prodloužena západním směrem a dostavěno průčelí s věží. V 16. století byl kostel opatřen renesanční sgrafitovou rustikou. K jeho rozsáhlé přestavbě došlo kolem roku 1766 – tehdy byla zaklenuta loď, ke gotickému zdivu byly přistavěny slepé arkády a zvýšeno obvodové zdivo. V kostele byla prolomena nová okna, vznikl nový vchod a byla přistavěna sakristie. V roce 1794 byla nahrazena střecha věže nynějším jehlanem. V 19. století bylo postaveno nové schodiště na věž. Při opravách v letech 1979–1980 byly odkryty původní fasády apsidy a románské části lodi, vystavěné z řádkového zdiva. V apsidě, z vnějšku členěné lizénami, je v ose umístěné původní románské okno, další dvě jsou barokní. Dvě další, zpola zazděná okna románských tvarů jsou v severní části kostelní lodi. V jižní stěně lodi se dochoval původně pozdně románský ústupkový portál s kamenným ostěním a hladkým tympanonem bez reliéfní výzdoby. Kostel sv. Petra a Pavla v Mikulovicích | Archaia Brno o.p.s.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(Mikulovice)
https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=614&blog_date=2014-04-02
Všechna fota GS, děkuji.
Zobrazení: 0