Jak ochránit hrad?

Hrad Vízmburk je snad naše jediná archeologicky zcela vykopaná hradní zřícenina. Byla vykopána, několikrát publikována, naposled velmi podrobně a dokonce konzervována, což se běžným postupům vymyká.ů

Hrad Vízmburk je poprvé zmíněn k roku 1279 v Dalimilově kronice, v níž se o něm hovoří v souvislosti s Tasem z Vízmburka (syn Petra ze Skalice), který byl pravděpodobně prvním majitelem hradu. A na druhé straně je zánik hradu-někdy v letech 1327–1330 se hrad dostal do držení pánů z Dubé, kteří hrad drželi až do jeho zničení v roce 1447.

Další osud hradu se začal psát až roku 1972, kdy byl na zalesněném pahorku zahájen archeologický výzkum pod vedením Antonína Hejny…to je pro nás asi to nejdůležitější datum. Tedy v dnešním případě. Postupně byl hrad vykopán. Archeologicky. Dobře. Na svou dobu výborně. Jenže pak přišla oblíbená Nerudovská otázka-CO S NÍM? A tady je tedy odpověď

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzmburk
asi by se to dalo udělat i lépe, ale díky Bohu za toto.
Zobrazení: 0