SV. JILJÍ Z PROSIMĚŘIC

Protože kamarádka Gábina byla v Prosiměřicích ve shora uvedeném kostele, rozhodl jsem se za pomoci Wikipedie oprášit své znalosti. Jak jsem zjistil, nic jsem si nepamatoval. A opakování je matka moudrosti, tak tedy sdílím své staronově nabyté informace…

Kostel byl postaven někdy v době před 13. stoletím, kdy první zmínky o kostele pochází z 19. září 1226 v zakládací listině města Znojma. O starších základech kostela svědčí jeho románské základy, v druhé polovině 13. století byl přestavěn do podoby gotické. K dalším úpravám došlo v první polovině 14. století, kdy byl kostel v majetku klášteru Louka. Došlo k zvětšení a zaklenutí presbytáře, přistavení opěrných sloupů a k dalším úpravám. V 15. století pak byl kostel opět upraven a opraven, interiér byl nově vymalován a v roce 1543 byla zaklenuta jižní loď kostela.

V osmdesátých letech 16. století pak byl kostel razantně přestavěn, byla zaklenuta hlavní loď kostela, navýšeny stěny kostela a byla zvýšena věž. Okna, pokud vím, tak z nich nikdo nevypadl, byla nově upravena z gotických na oblouková a vybudován nový vchod do kaple. Kostel však byl v roce 1620 v době třicetileté války vypálen a vypleněn. Byl však opraven a v roce 1657 nově vysvěcen a byly do něj pořízeny tři oltáře a křtitelnice.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jilj%C3%AD_(Prosim%C4%9B%C5%99ice)
Zobrazení: 0