Zranění jedné hlavy pomazané…

Tak je tady další z příběhů drbů, které mě zajímají…tentokrát z pozdně středověké Anglie.

Jindřich VIII. z Anglie, který, jak se nedávno tvrdilo, utrpěl značné poškození mozku nehodami způsobenými během turnaje, obdobně jako zranění způsobená dnešními kontaktními sporty, americkým fotbalem a rugby, počínaje březnem 1524, kdy král byl sesazen poté, co mu kopí vstoupilo do otevřeného hledí na turnaji. Ve skutečnosti bylo naznačeno, že Jindřichovo chování, jak stárl, se v důsledku toho stává stále „krutějším, malichernějším a tyranským“. Studie dále říká:

Víme o nejméně třech vážných poraněních hlavy v Jindřichově životě. Po prvním zranění hlavy mohl mít bolesti hlavy a jemnější změny osobnosti, ale po roce 1536 u něj dochází k výrazné postupné změně.

Možná měla Jocelyn přece jen pravdu, když se pokusila udržet Williama dál od klacíků a zpátky ke květinám!

Zobrazení: 0