Zámek Johna Donna

O tomhle jsem také nevěděl a jistě nejsem sám…

To, co se dnes stalo známým jako „zámek Johna Donna“, bylo použito slavným britským metafyzickým básníkem a stalo se vzorem jeho ochranné známky. Donne je jediným známým pisatelem dopisů, který použil tuto zvláště vynalézavou metodu; tato skutečnost není nijak zvlášť překvapivá vzhledem k tomu, že nebyla nejbezpečnější. Pokud se chcete naučit, jak replikovat ‚John Donne‘, na YouTube je spousta návodů.

Zobrazení: 0