SALÁMISTA

Onehdy o mě napsala kamarádka, že jsem na gymplu byl salámista. Tak jsem se podíval, kdo to vlastně podle internetu je…

Ve slovenském slovníku je, že salámista je slangové slovo – flegmatik, pohoďák.
Jiný zdroj uvádí podrobnější význam: slangový výraz salámista – v užším smyslu zastánce míru, pacifista, z arabského salam alejkum – mír s tebou; v obecnějším smyslu někdo flegmatický, nemající vyhraněné názory, bez životního cíle, nebo výrazněních politických názorů či žíjící ve stylu hippie.

Že je to z arabského slova, to mě dost překvapilo. Podle této definice salámistou nejsem, každý mě vidí asi jinak…

https://www.ontola.com/cs/ondi/prwjoh/co-je-to-salamista
Zobrazení: 1