ST ANTHONY’S CHAPEL

Kamarádka mě poslala fotky této skotské ruiny, nejvíce mne asi zaujala cedule s údaji o kapli…

Pokud jde o datování kaple, existují odkazy na grant vyplacený na opravy kaple sv. Antonína papežem v roce 1426, což naznačuje, že její stavba by mohla pocházet z období kolem 1300 nebo pozdější doby. Podrobnosti o jejího zániku jsou stejně nejasné, ale pravděpodobně, stejně jako samotné opatství Holyrood, se kaple svatého Antonína po reformaci v roce 1560 přestala používat a chátrala.

https://www.undiscoveredscotland.co.uk/edinburgh/stanthonys/index.html
Foto Petra HV

Zobrazení: 0