Odysseus

Ten pán mě vždy lákal, tedy jeho dílo, Odysseus, abych si necucal z prstu. Alle ještě jsem ho nečetl…

James Augustine Aloysius Joyce, (narozen 2. února 1882, Dublin, Irsko – zemřel 13. ledna 1941, Curych, Švýcarsko), irský romanopisec známý svým experimentálním používáním jazyka a zkoumáním nových literárních metod v tak velkých dílech beletrie jako Odysseus (1922) a Finnegans Wake (1939).

Joyce, nejstarší z 10 dětí v rodině, které přežily dětství, byl v šesti letech poslán do Clongowes Wood College, jezuitské internátní školy, která byla popsána jako „Eton Irska“. Ale jeho otec nebyl muž, který by měl zůstat dlouho bohatý; pil, zanedbával své záležitosti a půjčoval si peníze ze své kanceláře a jeho rodina se propadala stále hlouběji do chudoby, děti si zvykaly na podmínky stále větší špatnosti. Joyce se nevrátil do Clongowes v roce 1891; místo toho zůstal další dva roky doma a snažil se vzdělávat a žádal matku, aby zkontrolovala jeho práci. V dubnu 1893 on a jeho bratr Stanislaus byli přijati bez poplatků na Belvedere College, jezuitské gymnázium v Dublinu. Joyce si tam vedl akademicky dobře a byl dvakrát zvolen prezidentem Mariánské společnosti, což byla pozice prakticky vedoucího. Odešel však pod mrakem, protože se (správně) mělo za to, že ztratil svou římskokatolickou víru.

Vstoupil na University College v Dublinu, která byla tehdy obsazena jezuitskými kněžími. Tam studoval jazyky a svou energii si vyhradil na mimoškolní aktivity, hojně četl – zejména v knihách, které jezuité nedoporučovali – a aktivně se podílel na univerzitní literární a historické společnosti. Henrika Ibsena velmi obdivoval, naučil se dánsko-norsky číst originál a v roce 1900 těsně po jeho 18. narozeninách publikoval článek „Ibsenovo nové drama“ – recenzi hry When We Dead Awaken – v London Fortnightly Review. Tento časný úspěch potvrdil Joyce v jeho předsevzetí stát se spisovatelem a přesvědčil jeho rodinu, přátele a učitele, že rozhodnutí bylo oprávněné. V říjnu 1901 publikoval esej „The Day of the Rabblement“, útočící na Irish Literary Theatre (později Abbey Theatre v Dublinu) za to, že uspokojilo lidový vkus.

Joyce v té době vedl zpustlý život, ale pracoval dostatečně tvrdě, aby složil závěrečné zkoušky, maturoval s „vyznamenáním druhé třídy v latině“ a získal titul B.A. dne 31. října 1902. Nikdy nepolevil ve svém úsilí ovládnout umění psaní. Psal verše a experimentoval s krátkými prózami, které nazval „epifaniemi“, což je slovo, které Joyce používal k popisu svých popisů okamžiků, kdy byla odhalena skutečná pravda o nějaké osobě nebo předmětu. Aby se uživil při psaní, rozhodl se stát lékařem, ale poté, co absolvoval několik přednášek v Dublinu, půjčil si, co mohl, a odešel do Paříže, kde opustil myšlenku lékařských studií, napsal několik recenzí na knihy a studoval v knihovně Sainte-Geneviève.

https://www.britannica.com/biography/James-Joyce?utm_medium=email&utm_source=otd&utm_content=featured-bio&utm_campaign=otd2023-02-02&utm_email=e4b3ba63eeab0ae1c00a2eab333518973b0f55e6e6a20977c25b159292f6dc68
Zobrazení: 0