Čagyrskaja

Kolik bylo neandrtálců v tlupě? To mně vždy zajímalo, možná už se to ví…

Pozoruhodným zjištěním studie je extrémně nízká genetická diverzita v rámci této neandrtálské komunity, která odpovídá velikosti skupiny pouze 10 až 20 jedinců – mnohem menší počet, než bylo dříve dokumentováno pro jiná raná nebo současná lidská společenství – což je bližší do velikosti skupin se podobá druhům, kterým hrozí vyhynutí.

Neandrtálské skupiny však nežily v úplné izolaci. Porovnáním genetické diverzity na chromozomu Y – předávané z otce na syna – s diverzitou mitochondriální DNA – předávané z matky na dítě – vědci zjistili, zda to byl muž nebo žena, kdo opustil svou rodnou skupinu, aby se připojil k jiné komunitě. »Mitochondriální genetická diverzita byla mnohem větší než diverzita na chromozomu Y. Neandrtálské komunity tak byly primárně geneticky propojeny migrací žen,“ uvádí tým autorů. „Navzdory blízkosti jeskyně Denisovan se nezdá, že by se do těchto migrací zapojily žádné denisovanské ženy. Přinejmenším za posledních 20 000 let před tím, než neandrtálci osídlili jeskyni Čagyrskaja, jsme nenašli žádný důkaz, že jejich předci byli Denisovani.“

„Naše studie vykresluje velmi konkrétní obraz toho, jak mohla komunita neandrtálců vypadat,“ říká hlavní autor Benjamin Peter. „Proto mi neandrtálci připadají mnohem lidštější.“

https://www.archaeologie-online.de/nachrichten/erstes-treffen-mit-einer-neandertalerfamilie-5440/
Zobrazení: 0