Není ryba jako ryba…

První důstojnice Maureen Dunlop (1920 – 2012) z ATA (Air Transport Auxiliary) stojící u torpédového bombardéru Fairey Barracuda, když konzultuje poznámky svých pilotů, září 1944. Piloti ATA jsou vycvičeni k dodávce nově vyrobených letadel z továrny armádě letišť. Barracuda je na cestě k britské námořní letecké stanici. Původní publikace: Picture Post – 1805 – The Work Of Ferry Pilots – pub. 16. září 1944. (Foto Leonard McCombe/Picture Post/Hulton Archive/Getty Images)

First Officer Maureen Dunlop (1920 – 2012), of the ATA (Air Transport Auxiliary) standing by a Fairey Barracuda torpedo bomber as she consults her pilots‘ notes, September 1944. ATA pilots are trained to deliver newly manufactured aircraft from the factory to military airfields. The Barracuda is on its way to a British Naval Air Station. Original publication: Picture Post – 1805 – The Work Of Ferry Pilots – pub. 16th September 1944. (Photo by Leonard McCombe/Picture Post/Hulton Archive/Getty Images)
Zobrazení: 0