Zbrojíř…

Nad toto fotkou jsem vůbec neváhal…

World War II, 19th March 1940, O,P,S, 28, View of a Royal Air Force ordnance officer attending to Browning .303 Mk II machine guns, fitted to Hawker Hurricane and Supermarine Spitfire fighters, in the Armoury of a Royal Air Force Station in England on 19th March 1040. (Photo by Popperfoto via Getty Images/Getty Images)

Druhá světová válka, 19. března 1940, O, P, S, 28, Pohled na důstojníka Royal Air Force, který se účastnil Browningových kulometů .303 Mk II, namontovaný na Hawker Hurricanu a Supermarine Spitfire, v zbrojnici RAF v Anglii 19. března 1040. (Popperfoto přes Getty Images/Getty Images)

Zobrazení: 0