Zájem a zábor

Pořád jsem toho názoru, že fotografie přináší víc informací, než psané slovo.

15. 3. 39-Praha: Oddíl motocyklových jednotek přejíždí Karlův most v hlavním městě Československé republiky v době, kdy vojska nacistického Německa dokončila okupaci města, několik občanů na obrázku nejeví velký zájem.

.

(Original Caption) 3/23/39-Prague: A detachment of motorcycle troops cross the Charles Bridge in the ofrmer Czcheslovak capital as Nazi Germany’s troops completed occupation of the city the few citizens shown the picture do not seem very interested in the proceedings.
Zobrazení: 0