ŠÍLENÝ JAKO BŘEZNOVÝ ZAJÍC?

Je dosti mylná představa, že zajíc obecný, kterého do Spojeného království pravděpodobně přivezli Římané, je nějak vyšinutý nebo prostě bláznivý. To je samozřejmě omyl.

Existují důkazy, že předkové zajíce byli běžní v Severní Americe před 30 miliony let v době posledních fází paleogénu. 55 milionů let stará fosilie raného zajícovce vymezuje skupinu zvířat, která zahrnuje králíky i zajíce. Ještě dále, další skupina vyhynulých savců, sdílí úzký evoluční vztah se zajícovci a tito jsou více než 85 milionů let staří. To staví počátky zajíce do období křídy vedle dinosaurů.

Není náhoda, že zajíc přežil tak dlouho a prosperoval. Dokážou dosáhnout rychlosti 48 mph (77 km/h), což je stejně rychle jako (nebo doufejme rychleji než) jejich přirozený predátor, liška. Fráze „množit se jako králíci“ se vztahuje i na zajíce. Zaječí samice mohou ročně vyprodukovat až čtyři páky (název pro mláďata) až čtyřikrát ročně.

Nejlepší čas k odchytu zajíců dovádějících v jejich přirozeném prostředí je v březnu, kdy vrcholí jejich hnízdní sezóna. Pokud budete mít štěstí, můžete dokonce vidět, jak zajíci „boxují“ na rituály páření. Může se zdát, že samice odrážejí samce, ale je stejně pravděpodobné, že ta první právě vybírá vhodného partnera v soutěži na zkoušku síly. V obou případech se do značné míry shoduje, že toto zdánlivě bizarní chování jim vyneslo nálepku „šílený“.

Lewis Carroll jistě popularizoval obraz šíleného zajíce ve své knize Alenka v říši divů z roku 1865, ale tato fráze se v Británii běžně používá po stovky let. Jeden z prvních příkladů se objevuje v roce 1385 od Geoffreyho Chaucera v The Friar’s Tale.

Sir Thomas More, slavný lord kancléř, který byl sťat na příkaz krále Jindřicha VIII., napsal ve své eseji The Supplication of Souls v roce 1529 „ani tak šílený jako zajíc, jako šílený pes“. ve stejné době, přesněji v roce 1548, vstoupilo do oxfordského anglického slovníku slovo „harebrained“, jehož definice odpovídá předpokladu, že zajíci jsou blázni.

Možná jste si mysleli, že tvor, který inspiroval spisovatele, básníky a umělce, bude uctíván, ale navzdory ochraně podle zákona o přírodě a venkově z roku 1981 počet zajíců v naší krajině klesl. Na počátku 19. století byly ve Spojeném království až čtyři miliony zajíců. Dnes je jich méně než 800 000 a tento pokles je téměř výhradně způsoben lidskými bytostmi.

Rozvoj měst si v posledních třech desetiletích vyžádal přes 1 120 km2 orné půdy, a přestože je od roku 2004 nezákonný zajíc coursing (krvavý sport zahrnující psy honící zajíce) je v některých komunitách stále populární. Mezi lety 2016 a 2019 bylo jen v Lincolnshire zaznamenáno více než 4 000 incidentů při coursingu.

Překvapivě je zajíc jediným druhem zvěře v Anglii a Walesu, který není chráněn uzavřenou loveckou sezónou. Proto je stále naprosto legální střílet zajíce po celý rok, takže je ohrožená příští generace, která zůstává zranitelná hladem nebo útokem predátorů. Což je hanebné, pokud prominete slovní hříčku.

https://www.history.co.uk/articles/as-mad-as-a-march-hare-the-origin-of-a-harebrained-saying
Zobrazení: 2