Dvojí příběh…

Toto jsou fotografie šestnáctiletého německého vojáka z Hitlerjugend, Hanse-Georga Henkeho, zajatého 3. dubna 1945 v Německu. Byl členem protivzdušné jednotky Luftwaffe, který propukl v pláč, když se jeho svět hroutil. Jeho otec zemřel v roce 1938, ale když jeho matka zemřela v roce 1944 a zanechala rodinu opuštěnou, Hans-Georg si musel najít práci, aby uživil rodinu. V 15 letech vstoupil do Luftwaffe. Podle příběhu, který Henke udržoval po celý svůj život, byl ve Štětíně s baterií 88mm děl. Jak Sověti postupovali, německé síly byly zatlačeny zpět k Rostocku. Právě zde, kde Sověti zničili jeho jednotku, byly pořízeny tyto fotografie.

Alternativní příběh podává americký fotoreportér John Florea. Tvrdí, že tyto fotografie pořídil v Hesensku, ve vesnici Hüttenberg-Rechtenbach, která je severně od Frankfurtu nad Mohanem. Oblast, ve které byly fotografie Hanse-Georga pořízeny, je nesporně Hesensko. Řada pořízených fotografií jasně ukazuje části města, které existují dodnes…

https://www.facebook.com/photo?fbid=597923182369101&set=a.409370684557686
Zobrazení: 0