Z Olympicu na Titanic…

jo, to měl někdo štěstí…

9th June 1911: Officers of the White Star liner ‚Olympic‘ including Lieutenant Murdoch (far left) and Captain John Smith (right) later captain of the ill-fated ‚Titanic.‘ (Photo by Topical Press Agency/Getty Images)

9. června 1911: Důstojníci lodi White Star ‚Olympic‘ včetně poručíka Murdocha (zcela vlevo) a kapitána Edwarda Smithe (vpravo), pozdějšího kapitána nešťastného ‚Titanic‘. (Foto: Topical Press Agency/Getty Images)

Zobrazení: 0