Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser

Příběh ukazující, že nic není jednoduché a třeba není takové, jaké se zdá…

Příbuzenstva z matčiny strany se hluboce dotkla válka, v roce 1943 byla jeho velká část deportována do koncentračního tábora včetně babičky Jeanette († 1943 Terezín), u níž Friedrich s matkou přebývali po nuceném vystěhování z dosavadního bydliště. Jeho samotného patrně zachránil včasný křest (1935) a členství v Hitlerjugend, kam byl jako pokřtěný zařazen.

Friedensreich Hundertwasser je pohřben na Novém Zélandu, na svém pozemku pod korunou oblíbeného liliovníku tulipánokvětého. Podle svého přání bez rakve, aby snáze splynul s přírodou.

(GERMANY OUT) Hundertwasser, Friedensreich *15.12.1928-19.02.2000+(eigentlich Friedrich Stowasser)Maler, Kuenstler, Oesterreich- sitzt malend in haeuslicher Atmosphaere an einem Tisch – 01.04.1992 (Photo by Wallocha/ullstein bild via Getty Images)
Hundertwasser Apartment Houses, Vienna, Austria. The colorfulorganic facade of an apartment block designed by the environmentally minded architect Friedrich Hundertwasser in 1985. (Photo by Independent Picture Service/Universal Images Group via Getty Images)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Friedensreich_Hundertwasser
Zobrazení: 0