Klimatická změna

Tak jsem se dozvěděl, že v době vyhotovení rytiny už o ní dávno věděli, již ji zkoumali. To totiž poznali již staří Řekové…ti již o čemsi takovém přemýšleli, tedy někteří určitě…

Industrial Revolution : pollution from copper factories in Cornwall, England Engraving from History of england by Rollins, 1887 private collection (Photo by Leemage/Corbis via Getty Images)

Průmyslová krajina, Anglie

Průmyslová revoluce: znečištění z továren na měď v Cornwallu, Anglie Rytina z historie Anglie od Rollinse, soukromá sbírka z roku 1887 (Foto Leemage/Corbis přes Getty Images)

Zobrazení: 0