Sýpka

Když jsem uzřel tuto technickou stavbu, tak jsem si vzpomněl na jinou-oboroh…jak to s ním bylo? Bylo očekávání podobné? Očekávalo se od něj to samé??? Toto mají v Africe-Keni…

Soběstačnost je pro nás všechny velmi důležitá. Jakmile má člověk jídlo na skladě, nemusí se v době hladu spoléhat na ostatní.

Je to také příprava na přírodní katastrofy v době sucha, povodně apod. Ta je velmi důležitá. Dochází k mnoha přírodním katastrofám, jako jsou sesuvy bahna, záplavy, sucho atd., tehdy mnoho lidí volá o pomoc, žádají o jídlo a semena. Kdyby měl každý sýpku, jakkoli by byla malá, nebyli bychom v této těžké době bráni jako žebráci, protože pak bychom se jen obrátili na sýpky, abychom přežili…

A něco málo k oborohům…

Existence nejstarších oborohů je doložena už ve středověku miniaturou ve Velislavově bibli ze 14. století. Oboroh se v původní podobě ojediněle vyskytuje na jihovýchodní Moravě, v pozměněné podobě jako tzv. „brug“ též v okolí Jablunkova

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oboroh
Zobrazení: 0