Korunovace filatelistická

Vzhledem ke korunovaci v jisté zemi si každý přijde na své, tedy i filatelisté…

Ke korunovaci krále Karla a královny Camilly jsou vydány čtyři nové známky a zvláštní poštovní razítko, přičemž známky zahrnují věci blízké králi.

Na aršíku je to teprve třetí příležitost v historii, kdy Royal Mail vydala korunovační známky, předchozí dvě byly pro Jiřího VI. a královnu Alžbětu II.

Čtyři známky zobrazují: korunovaci, rozmanitost a komunitu, Commonwealth a udržitelnost.

https://www.theguardian.com/uk-news/2023/apr/28/royal-mail-issues-four-stamps-mark-king-charles-iii-coronation
Zobrazení: 0