Petruška

Trvalo mi déle, než jsem ji akceptoval, ale o to jsem ji měl raději…

Narodila se 18. května 1947 v Praze. Vyrůstala jako nemanželské dítě, se svým otcem se seznámila až v šestnácti letech a ani později ho nevídala. Když jí bylo devět let, provdala se její matka za Vladimíra Šustra – a z Petrušky, která do té doby měla matčino příjmení, se stala Petruška Šustrová.

https://www.pametnaroda.cz/cs/sustrova-petruska-20181112-0?fbclid=IwAR0ZPXqCIVvEiJZa748vXL7ydgyc4Q4r7mgdym5QjXGMcyZoIvYmdKtRqog
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petru%C5%A1ka_%C5%A0ustrov%C3%A1
Zobrazení: 0