Nemocnice sv. Jana v Bruggách a role sv. Uršuly

Svatá Uršula byla vzývána k dobré smrti. Již kolem roku 1400 se v nemocnici zdály ostatky svaté Uršuly a jejích 11 000 panen. V roce 1489 byly tyto relikvie slavnostně přeneseny do mnohem impozantnější svatyně Uršuliny, kterou mimo jiné namaloval Hans Memling jménem dvou jeptišek svatého Jana. Tato velká svatyně zůstala v kapli nemocnice sv. Jana až do roku 1839, kdy byla přemístěna do kapitulní síně v klášteře jeptišek, kde vzniklo první Memlingovo muzeum, spolu s dalšími obrazy, které Memling vytvořil jménem mnišského řádu. .. V roce 2019 je sbírka tohoto muzea k vidění na ošetřovně Sint-Janshospitaal.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Janshospitaal_(Brugge)

Malý oltář Ursula Sint-Janshospitaal Bruges, asi 1400

Zobrazení: 3