Sourozenci…

1st September 1939: Joe, Kathleen and John F Kennedy, the children of American Ambassador to Great Britain, Joseph P Kennedy, arriving at the Houses of Parliament in London. John later became the 35th President of the United States. (Photo by Fox Photos/Getty Images)

1. září 1939: Joe, Kathleen a John F Kennedy, děti amerického velvyslance ve Velké Británii Josepha P. Kennedyho, přijíždějí do budovy parlamentu v Londýně. John se později stal 35. prezidentem Spojených států. (Foto od Fox Photos/Getty Images)

Zobrazení: 0