Klášter Lorch a jeho hospodářství…

Takový jeden projekt v Němcích…

Kolaborativní výzkumný projekt Weschnitz Fluvioscape studuje nivu Weschnitz na její cestě k fluviální antroposféře, kterou většinou tvoří opatství Lorsch (světové dědictví UNESCO, spolkový stát Hesensko) a jeho sekulární nástupci. Studijní oblast zahrnuje středně velký přítok systému řeky Rýn a nabízí jako ohnisko citlivých sociálně-environmentálních změn vynikající klíčovou oblast pro studium sociálních a přírodních procesů a jejich interakce na longue durée. Dalšími aspekty jsou středověká lodní doprava a její konflikty využití s mlynářským průmyslem, dočasný fenomén „Lorsch See“, povodňové události a ochranná opatření a vlivy Odenwaldské těžby a koželužství na ekologii krajiny.

Cílem projektu je, v neposlední řadě s ohledem na udržitelné budoucí využití, zaznamenat a vysvětlit historickou dynamiku a vliv člověka, jakož i klimatické a hydrologické parametry na zranitelnost a odolnost této sociálně přírodní říční krajiny pomocí interdisciplinárního multimetodového přístupu. Předtím však vědce čeká několik let intenzivního, a především společného výzkumu.

https://www.archaeologie-online.de/nachrichten/die-weschnitz-als-lebensader-seit-dem-mittelalter-5616/
https://www.physgeo.uni-leipzig.de/en/spp-2361-fluvial-anthroposphere/the-river-weschnitz-fluvioscape-and-its-interaction-with-the-lorsch-abbey/goals
Zobrazení: 0