Strategie z punských válek

Kontinentální americká armáda napodobovala strategii používanou Římany během druhé punské války. Fabianova strategie představovala těsné stínování nepřátelské síly, ale vyhýbání se přímým střetům, aby se časem oslabila síla útočníků.

Římský diktátor Quintus Fabius Maximus stínoval Hannibala Barca; kdykoli Hannibal opustil italské město, Fabius přijel další den, a obsadil ho. Tento proces nepředváděl odvážné bitvy, ale anuloval hrozbu Kartaginců.

Po porážce v bitvě o Long Island si George Washington uvědomil, že je zapotřebí opatrnějšího přístupu. Kontinentální armáda sledovala britské síly a trpělivě čekala na příležitost bojovat za příznivějších podmínek.

https://www.ranker.com/list/revolutionary-facts/michael-muir?utm_source=newsletters&utm_medium=weirdhistory&utm_campaign=wh_active&utm_content=20240704&lctg=63d42c3fed89aa06f50c2342&user_email=e7ef49fc2942929fc1cc3ae3033a12a5
Zobrazení: 1