Prst atd…

Galileo Galilei dosáhl mnoha úspěchů ve fyzice, filozofii, matematice a astronomii a získal místo v Muzeu historie vědy ve Florencii v Itálii. Zemřel v roce 1642, ale o 95 let později ho někdo vykopal a vzal si několik částí těla.

Více Galileových prstů a zubů se nakonec objevilo v prodeji a staly se součástí muzejní sbírky.

https://www.ranker.com/list/historic-preserved-body-parts/erin-mccann?utm_source=newsletters&utm_medium=weirdhistory&utm_campaign=wh_active&utm_content=20240707&lctg=63d42c3fed89aa06f50c2342&user_email=e7ef49fc2942929fc1cc3ae3033a12a5
Zobrazení: 3