Říkanka „Lapkové“

V září 1969 zveřejnil dětský časopis Mateřídouška spolu s dalšími Pištorovými verši i jeho básničku Lapkové. Její skrytě antiokupační význam, zvýrazněný ilustrací Luďka Vimra (1921—2005), vyvolal reakci státních orgánů. O případu psalo Rudé právo v článku Ideje z Mateřídoušky.

Lapkové

Žije, žije ve stepi jeden v suché otepi.

Druhý v láptích pod pařezem, třetí v díře mezi bezem.

Ať si jsou, tam kde jsou. Ať sem na nás nelezou.

— Jiří Pištora, Mateřídouška 9/1969

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Pi%C5%A1tora
Zobrazení: 3