Říkanka „Lapkové“

V září 1969 zveřejnil dětský časopis Mateřídouška spolu s dalšími Pištorovými verši i jeho básničku Lapkové. Její skrytě antiokupační význam, zvýrazněný ilustrací Luďka Vimra (1921—2005), vyvolal reakci státních orgánů. O […]

Číst více

Prst atd…

Galileo Galilei dosáhl mnoha úspěchů ve fyzice, filozofii, matematice a astronomii a získal místo v Muzeu historie vědy ve Florencii v Itálii. Zemřel v roce 1642, ale o 95 let […]

Číst více

Vši

V koloniální Americe nosili příslušníci střední a vyšší třídy napudrované paruky. Muži i ženy si nasazovali paruky vyrobené z lidských a zvířecích chlupů, přičemž často měli své vlastní vlasy velmi […]

Číst více

Strategie z punských válek

Kontinentální americká armáda napodobovala strategii používanou Římany během druhé punské války. Fabianova strategie představovala těsné stínování nepřátelské síly, ale vyhýbání se přímým střetům, aby se časem oslabila síla útočníků. Římský […]

Číst více
1 2 3 4 148