Mayflower Compact,

Myslím, že nejsem sám, kdo nezná tento text…tak tady je v celé své kráse. A poděkování patří nikoliv mě, ale encyklopedii Britannice…

Ve jménu Boha, Amen. My, jejichž jména jsou upsána, věrní poddaní našeho strašného suverénního lorda krále Jakuba, z Boží milosti, krále Velké Británie, Francie a Irska, obránce víry atd.

Poté, co jsme pro slávu Boží a pro rozvoj křesťanské víry a pro čest našeho krále a země podnikli cestu k zasazení první kolonie v severních částech Virginie, udělejte tyto dary slavnostně a vzájemně v přítomnosti Boží. a jeden z druhého, smluvme se a spojíme se dohromady do občanského orgánu politického, pro naše lepší uspořádání a zachování a podporu výše uvedených cílů; a na základě této smlouvy čas od času uzákonit, ustanovit a stanovit takové spravedlivé a rovné zákony, nařízení, akty, ústavy, úřady, které budou považovány za nejvhodnější a nejvhodnější pro obecné dobro kolonie: k čemuž všem slibujeme náležitou podřízenost a poslušnost. Na důkaz čehož jsme níže podepsali svá jména; Cape Cod, 11. listopadu, v roce vlády našeho suverénního pána krále Jakuba, Anglie, Francie a Irska osmnáctého a padesátého čtvrtého Skotska, Anno Domini 1620.

https://www.britannica.com/topic/Mayflower-Compact
Zobrazení: 0