Tito

Tak jsem ser dozvěděl, z čeho vznikla tato přezdívka.

Ty uděláš to. Ty to…a bylo to.

Tak Josife Brozi, bylo to tak? Řekl to britský gentleman a ten by si přece nevymýšlel.

V roce 1942 věděli Spojenci o partyzánské válce v Jugoslávii tak málo, že ani netušili, kdo je tajemný partyzánský velitel Tito; někteří zpravodajci to slovo pokládali jen za označení hodnosti bez konkrétní osoby, jiní dokonce snili o kruté ženské velitelce.

https://plus.rozhlas.cz/fitzroy-maclean-vypravy-na-vychod-balkanska-valka-8875545