Myší hovno v kroupách

Dnes jsem se na své oblíbené Vltavě dozvěděl o Věnceslavovi Metelkovi, že v dopise použil přirovnání, kdy si připadá, jako myší hovno v kroupách. Napsal to kolem roku 1850. nikdy jsem to neslyšel ani o panu Věnceslavovi jsem neslyšel…

Václav, alias Věnceslav Metelka (podle vysocké římskokatolické matriky narozených 15. září[1] nebo podle poznámek svého otce v knize rodinných záznamů 17. září 1807 Sklenařice – 1. května 1867 Paseky) byl český

Narodil se jako nejstarší syn chalupníka Jáchyma Metelky ve Sklenařicích čp. 11, ve škole se setkal s písmem a hudebním Matějem Hájkem, který ho učil také hrát na housle, na flétnu a klavír. Od deseti let chodíval hrát po hospodách, byl na zkušené v Německu, učil se truhlářem a pracoval v Náchodě v houslařské dílně. Roku 1829 odešel do Jičína studovat učitelství a po úspěšném absolvování se roku 1831 stal pomocným učitelem v Pasekách. Od roku 1835 hrál v ochotnickém divadle, ale jeho učitelství nebyl spojen pravidelně s, žil velice chudě. Roku 1836 dostal výjimku a mohl se i jako školní pomocník oženit s dcerou učitele Kateřinou Šimůnkovou, s níž měl čtyři děti: Pavlínu (1836–1857), Václava (1838–1856), Josefa (1841–1880) a Johanku (1843–1868); nejstarší dvě ale zemřely na tuberkulózu krátce po sobě v mladém věku. Když tchán roku 1838 zemřel, z dědictví koupil domek v Pasekách a začal také hospodařit. Přidělával si hraním, a hlavně stavěl housle a další dřevěné hudební nástroje včetně kytary. Roku 1841 se stal řádným učitelem a 1850 byl zvolen rychtářem, ale funkci odmítl. Zemřel na tuberkulózu a zanechal po sobě ženu a dvě děti, které ale také brzy zemřely. Pohřben je na hřbitově v Pasekách nad Jizerou u zdejšího kostela svatého Václava.

Houslařství naučilo své děti a založil tak houslařskou školu, z níž vzešly i houslařské rody Pilařů a Špidlenů. Kromě četných nástrojů, které se dnes velice cení, zanechal po sobě deníky z let 1835–1844 a 1856–1866. Z nich čerpal Karel Václav Rais inspiraci i materiál pro román Zapadlí vlastenci.

Významná část Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách je věnována Metelkovi. Roku 2007 se v Pasekách slavil „Rok Věnceslava Metelky“ a na hřbitově mu postavili pomník s bustou od sochaře Vladimíra Preclíka.

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bnceslav_Metelka