Hampden Squadrons in Focus, Mark Postlethwaite

S podtitulem ‚Fotografický záznam jednotek, které šly do války v Handley Page Hampden‘- ‚A photographic record of the units that went to war in the Handley Page Hampden‘

Vydalo nakladatelství Red Kite v roce 2003, 100 stran. Velká měkká vazba velikosti A4 (N7754)

Zcela nová kniha

Tato kniha je ilustrované fotoalbum eskader, které šly do války v Handley Page Hampden. Jako u všech titulů In Focus prezentuje fotografie podle letky a obsahuje informační boxy na každé jednotce, které obsahují kódová písmena, válečné základny a období provozu Hampdenu. K dispozici jsou také čtyři stránky speciálně objednaných barevných profilů.

Od zadní strany obálky: Od polárního kruhu až po nejhlubší Německo, Handley Page Hampden a její posádky se během prvních let války pohybovaly široko daleko a často byly beze stopy ztraceny ve své nerovné bitvě proti stíhačkám, flaku a počasí. Toto fotografické album poskytuje nový a fascinující pohled na ty statečné muže, kteří šli do války v Handley Page Hampden…

https://www.diandsaulbooks.co.uk/hampden-squadrons-in-focus-by-mark-postlethwaite-6969-p.asp
https://books.google.cz/books/about/Hampden_squadrons_of_World_War_II.html?id=3kWOKpbMl48C&redir_esc=y