Skua

Tak jsem se dozvěděl, že skua je anglicky chaluha. Asi jsem to věděl, ale zapomněl, tak to zase vím…

Southern Elephant Seal, Mirounga leonina, on the beach, skua picking loose and ripped flesh from the mouth of a subadult male elephant seal, Fortuna Bay, South Georgia Islands, Antarctica

Tuleň jižní, Mirounga leonina, na pláži, chaluha vybírající uvolněné a roztrhané maso z tlamy nedospělého samce tuleně sloního, Fortuna Bay, Jižní Georgie, Antarktida

Zobrazení: 0