Pseudovědci mezi námi

Pseudověda dělá paseku a všude, kam šlápne, vypadá to, že tam tráva neporoste víc než jen těch sedm let…

Ani klimaskeptici nepopírají, že klimatická změna se odehrává, jen zpochybňují podíl člověka. „Souvisí to i s důvěrou ve vědu a také s tím, že chápání klimatické změny ve vědě se také měnilo. Za 100 let, co se o změně klimatu mluví, tam bylo dost přelomů,“ říká sociolog Vojtěch Pecka, autor nové knihy Továrna na lži. Výroba klimatických dezinformací. Píše v ní například o roli, kterou v klimatické krizi má společnost Exxon.

Klimatické výzkumné oddělení Exxonu přišlo na začátku 80. let s výsledky svých měření: pokud poroste spotřeba fosilních paliv, jak se předpokládalo, poroste i globální průměrná teplota na planetě. Dojde k dramatickým změnám klimatu, změní se složení biosféry i distribuce srážek.

Tým Exxonu neměl pochybnosti, zda se to stane, nevědělo se jen, kdy a jak rychle k tomu dojde. Jenže pak přišel propad ceny ropy a Exxon začal šetřit. Své klimatické oddělení zrušil a v 90. letech se přiklonil ke strategii, kterou používal tabákový průmysl.

„Začali bojovat vědou proti vědě,“ shrnuje Pecka. „Tyto skupiny se propojily. A tak vidíme ty stejné lidi, kteří popírají změnu klimatu, jak popírají škodlivost kouření, freonů nebo třeba kyselých dešťů.“

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/klimaskeptici-veda-jak-funguje-popirani-zmen-klimatu-sociolog-pecka_2306241332_kac