Zdeněk Dragoun

Tak jsem dnes poslouchal opakování Vizitky se Zdeňkem Dragounem. Archeologem a básníkem…a jelikož  ho mám tu čest znát…doporučuji k poslechu.

https://www.mujrozhlas.cz/vizitka/pod-dlazbou-naprstkovy-ulice-je-kostel-sv-ondreje-jeho-prozkoumani-prineslo-spoustu-objevu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Dragoun