V Pompejích

Pompeje, zachovalé starověké římské město v Kampánii, Itálie, 14 mil (23 km) jihovýchodně od Neapole, na jihovýchodní základně Vesuvu. Kolem poledne 24. srpna 79 n. l. obrovská erupce z Vesuvu zasypala město Pompeje sopečnými troskami a následující den následovala oblaka žhavých plynů.

https://www.facebook.com/photo?fbid=272207669027231&set=a.103313762583290
Zobrazení: 0