Loď? Loď!

Bývalý jižní portál západního nartexu byl v letech 1503 až 1515 přepracován na Porta da Mar vedoucí do Zenové kaple. Již ve 12. století získalo mozaikovou výzdobu, která byla nyní rozšířena mimo jiné o cyklus věnovaný svatému Markovi.

Detail mozaiky zenové kaple představuje svatého Marka na cestě do Alexandrie.

https://www.wga.hu/html_m/zgothic/mosaics/6sanmarc/8facade6.html