Ulrich

Ulrich von Richental (* kolem 1360; † 1437/38) byl kostnický občan, který se proslavil německy psanou kronikou kostnického koncilu (1414–1418).

https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_von_Richental

Kronika Ulricha Richentala: Prodej ryb v Kostnici (Konstanz, Rosgartenmuseum, Hs. 1, fol. 24v)

Zobrazení: 0