Kostel, jako pevnost

Na začátku byl oslí můstek. Kamarádka mně poslala fotky z Alhambry, tak jsem vzpomínal, co podobného je na území Moravy. Nějakou asociací jsem přišel na opevněné kostely a pak na tzv. vlastnické kostely. Obojí byly považovány za poslední útočiště při vojenské operaci. Jedná se totiž, vyjmeme-li hrady, města a pevnosti o relativně pevné, kamenné stavby většinou na poměrně strategických místech. Ostatně je znám i případ anglických lučištníků za Stoleté války, kteří se ve městě ve Francii bránili v kostele, asi věděli proč…tak, tak se ubíralo moje přemýšlení…a těmi vlastnickými kostely se zabývá kde kdo…takže i má troška do mlýna.

Opevněný kostel (kostelní tvrz) je kostel vybavený pro poskytnutí ochrany vojensky ohroženému civilnímu obyvatelstvu na území chráněném církevním azylem.

Zejména ve středověku docházelo k opevňování kostelů (srovnej kastel) a posvátných okrsků a objektů. Pro ochranu civilního obyvatelstva byly opevňovány nejen kostely a kláštery, ale i hřbitovy. Tolik Wikipedia…

https://cs.wikipedia.org/wiki/Opevn%C4%9Bn%C3%BD_kostel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastnick%C3%BD_kostel
Sedlčany k roku 1602.
Zobrazení: 1