Nové Sady v Brně a pěstování zeleniny před třicetiletou válkou-opakování matka moudrosti

Záchranný archeologický výzkum na Nových sadech v Brně pořád probíhá…

Místo náleželo k hospodářskému zázemí novověkého Brna. O nějakých 30 let později sepsal tehdy brněnský lékař Tomáš Jordán v úvodu svého spisu Luis novae descriptio barvitý popis města, ve kterém mimo jiné praví: Mimo veliké a nádherně vystavěné kláštery, proslulé svými prastarými pomníky markrabat a pánů moravských, jest pozoruhodný veliký počet zelinářských zahrad, které se kolem prostírají v souvislém pásu, místy až několik tisíc kroků širokým, s pohledem, i když bez nádhery, lahody a s plným výnosem největší. Zahrady oplývají zeleninou (hlávkovým zelím, jež se zde nakládá se solí a zakopává do hlubokých díží, aby zapáchalo a hlavně sloužilo k výživě po roce, pak kapustou obojí, špenátem, celý petrželí, pastinákem, mrkví, řípami, ředkví, česnekem, cibulí, pažitkou, saláty, feniklem, hrachem, cizrnou, okurkami, dýněmi, melouny) a květinami pro věnce tou měrou, že, jakoby zásobárna a špižírna, nahromaděné přebytky dodávají i do krajů okolních, ba že se kuchyňské potřeby a jiné výtěžky z půdy ve velkém množství vyvážejí do Rakous…

Takže teď můžeme očekávat hojné analýzy, zda doloží něco ze jmenované zeleniny. Že dřív Brno bylo zahradou Moravy je z dnešního pohledu tak trochu nepředstavitelné…a také, že jsem o tom psal 6.10.2008…

Nové Sady (něm. Neustift) bývaly předměstím, poté od 6. července 1850 do druhé poloviny 60. let 20. století městskou čtvrtí a katastrálním územím Brna rozkládajícím se v okolí stejnojmenné ulice na levém břehu Svratky, na území moderní samosprávné městské části Brna- středu. Od konce 60. let. 20. století je toto území rozděleno mezi katastrální území Staré Brno (většina území), s jehož původní zástavbou jeho zástavba urbanisticky splývá, a Trnitou. Do 30. let 20. století ovšem tento katastr zasahoval i jižně od Svratky na severovýchod moderního katastrálního území Štýřice.

To píší na Wikipedii, nás ovšem zajímá ono předměstí a o tom tam více není…tak archeologie přináší nové, převážně materialistické informace. Pokud vím, v této oblasti je poznání založeno na třech výzkumech archeologických.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Sady_(p%C5%99edm%C4%9Bst%C3%AD_Brna)
https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=257&blog_date=2008-10-06&fbclid=IwAR0WKBOoFXoEj8hILUnurw0jOL32o3_SOV2BDSaoZl_WDjx4Dxm-8csi0r0
foto TM
z výzkumu před čtrnácti lety
Zobrazení: 0