Polský Těšín

Kamarád poslal fotku místní rotundy. A protože o městě nic nevím, trochu jsem gůglil, s tady je výsledek-

Město leží na řece Olze, přítoku Odry, která tvoří hranici s Českou republikou. Nachází se v západním Slezském předhůří severně od Slezských Beskyd a Czantoria Wielka, oblíbeného lyžařského střediska. Těšín je srdcem historického regionu Těšínského Slezska, nejjihovýchodnější části Horního Slezska. Až do konce 1. světové války v roce 1918 byl sídlem těšínských vévodů.

Město v sobě spojuje ve stylu svých budov polské a starorakouské zvláštnosti. Kvůli několika velkým požárům a následným přestavbám (poslední koncem 18. století) se malebnému starému městu někdy říká Malá Vídeň. Jedinou památkou ze starobylého hradu je čtvercová věž, pocházející ze 14. století a románská kaple z 11. století.

Oblast byla osídlena západoslovanskými národy přinejmenším od 7. století. Podle pověsti se zde v roce 810 po dlouhé pouti sešli tři synové knížete – Bolko, Leszko a Cieszko, našli pramen a rozhodli se založit zde novou osadu. Dostala jméno Cieszyn, od slov cieszym się („Jsem šťastný“). Tato studna se nachází na ulici Trzech Braci („Ulice tří bratří“), západně od dnešního náměstí.

Město bylo od roku 1290 hlavním městem těšínského vévodství, kterému do roku 1653 vládla dynastie Piastovců a do roku 1918 rakouská habsburská dynastie. Právě v Těšíně podepsala Marie Terezie a Fridrich II. v květnu 1779 těšínský mír, který ukončil válku o bavorské dědictví. V 19. století bylo Těšínsko známé svou etnickou, náboženskou a kulturní rozmanitostí, obsahovalo převážně německé, polské, židovské a české komunity. Ve městě byla také malá maďarská komunita sestávající převážně z důstojníků a úředníků.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cieszyn
Zobrazení: 0