VALJALA KIRIK

Zase mne zaujaly cihly. Zajímaly by mne jejich rozměry…jsou asi z doby po opravě vzniklé v důsledku poškození za povstání Jüriöö, tedy po roce 1343, a v interiéru jsou použity přinejmenším na klenební přípory tvarovky…Jinak fotku kostela poslala kamarádka z cesty do Estonska. A jako obvykle byly informace z netu.

Kostel sv. Martina je podle dostupných údajů prvním kamenným kostelem postaveným na území Estonska, který byl pravděpodobně postaven bezprostředně po porážce ostrovanů v roce 1227.

Původní kostel Valjala byla malá stavba podobná kapli, sestávající ze čtvercové místnosti s půlkruhovou apsidou a sakristií na jižní straně. Spodní část zdí původního kostela se dochovala ve zdech nynější kůry a v sakristii. Ve sborovně se dochovaly původní nástěnné malby z této doby.

Pravděpodobně hned po povstání ostrovanů v roce 1241 byla ke kostelu postavena jednolodní trojlodí. Stávající hlavní místnost raného kostela byla nyní adaptována na sborovnu, v lodi byl vybudován ochranný průchod, kterým se dalo dostat na schodiště začínající ve výšce 3 metrů ve vítězném oblouku a od tam do trezorů.

Během povstání Jüriöö v roce 1343 byl valjalský kostel těžce poškozen. Apsida a oba boční portály byly zničeny. Při restaurátorských pracích byla postavena nová polygonální apsida ve stylu vrcholné gotiky a zazděny boční portály.

Popis není dostupný.Jižní věž pochází pravděpodobně ze 17. století. Po severní válce byla kryta barokní přilbou, kterou v roce 1922 zničil hurikán.

V kostele je uložen masivní dolomitový křestní kámen (který pravděpodobně původně patřil k pevnostnímu kostelu Haapsalu) a náhrobní kámen kostela Pöide z první poloviny 14. století. Na severní stěně kostelní lodi se dochovaly fragmenty původních nástěnných maleb, které jsou považovány za nejstarší dochované nástěnné malby v Estonsku. Stěna věže obsahuje fragmenty lichoběžníkových náhrobních desek, které jsou všechny chráněny jako umělecké památky.

http://2it.ee/kodukoht/valjala-kirik

https://et.wikipedia.org/wiki/Valjala_kirik

Povstání Jüriöö bylo povstání Estonců v okrese Harju, Lääne a Saare v letech 1343 až 1345 proti nadvládě Dánska a Livonského řádu.

https://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCri%C3%B6%C3%B6_%C3%BClest%C3%B5us
Zobrazení: 0