Poslední Moravan

Škoda, že neuměl česky, natož moravecky, nejspíš mluvil německy. Ale většina lidí si jistě o onom Moravanovi myslí, že byl Moravan…píseň, která tento názor zajisté podpoří.

Zobrazení: 0