V Rusku věděli, ví a budou vědět vše, jenom skoro vždy nemají pravdu…

Kniha Igora Ostrecova s názvem Úvod do filozofie nenásilného rozvoje vyšla letos na jaře ve slovenském překladu. Nabízí ji ale i některé české e-shopy, které prodávají zároveň díla autorského kolektivu publikujícího pod názvem Vnitřní prediktor SSSR (VP SSSR). Jedná se o pohrobka struktury z dob Sovětského svazu, která měla za úkol formulovat způsob, jak řídit společnost. Také Igor Ostrecov přichází ve své knize s prorockými vizemi ideální společnosti, která má vzejít z Ruska. Ke své filozofii došel údajně tak, že aplikoval fyzikální zákony do společenských a humanitních věd, a díky tomu dokázal „s vysokou přesností“ předpovědět budoucnost světa a člověka.

„A tato budoucnost je úžasná: neexistují žádné hierarchie a elity, žádné parazitické státy a zmanipulované volby. Existuje však harmonická společnost založená na sociální rovnosti, transparentní ekonomice a čisté energii. Cesta k takové budoucnosti je paradoxní – v hlubokém pochopení Kristova učení, nikoli ve smyslu náboženském, ale čistě vědeckém,“ tvrdí ruský „prorok“.

Zobrazení: 1