Pan Arnošt Goldflam a bastlení…

Dnes mně pan Goldflam připomenul v Osudech slovo bastlit. Vzpomněl jsem si, že to slovo někdy používal tatínek. Tak jsem se po něm trochu podíval, po tom slově. Toto jsem se dozvěděl…

Poslední dobou se v češtině častěji objevuje sloveso bastlovat, popřípadě i bastlit. Uplatňuje se především v oblasti elektrotechniky ve významu ‚kutit‘, dále také v řeči mládeže, a to s poněkud hanlivým odstínem ‚plichtit‘. Lze předpokládat, že odlišně tvořená forma bastlit vznikla později k základnímu bastlovat, obdobně jak tomu bylo i u dalších slangových výrazů, např. fotografovat — fotit, fofrovat — fofřit. Naše současné slovníky spisovného jazyka toto periferní pojmenování přirozeně neuvádějí.

Je zřejmé, že k nám označení bastlovat proniklo už dříve vlivem sousední němčiny, v níž je sloveso basteln ‚kutit, podomácku zhotovovat, popř. opravovat‘ součástí spisovné, neterminologické lexikální zásoby. Jak uvádějí německé etymologické slovníky, bylo toto slovo zaznamenáno v spisovné němčině 18. stol., jako výraz regionální existovalo však již dříve. Bývá odvozováno z hornoněmeckého besten ‚vázat, spojovat, stahovat‘ (např. provázkem) a za jeho základ se považuje podstatné jméno Bast ‚lýko‘ (v téže platnosti mj. i v angličtině).

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=6725

Zobrazení: 1